Skauting v datech

1907– Vznik skautingu Robert Baden Powell pořádá první tábor na ostrově Brownsea 1908– Vydává příručku Scouting for boys, jeho myšlenky se šíří do Evropy. 1910– Vznik dívčí sk. org. Pod vedením Agnes Baden Powell (sestra Roberta B.P.) 1912– Skauting u nás A. B. Svojsík po návštěvě Anglie a dalších zemí vč. Ameriky zakládá org. Junák-český Přečíst si víc oSkauting v datech[…]

Skautská symbolika

Skautskou symboliku tvoří několik kategorií, které si zde podrobněji rozebereme. Skautské znaky Naši první skauti používali jako svůj symbol štítek s hlavou chodského psa, který jim nakreslil Mikoláš Aleš. Tento znak byl využívám i před založením prvního spolku na našem území Junák – český skaut. Na tomto znaku bylo umístěno i heslo BUĎ PŘIPRAVEN. Po Přečíst si víc oSkautská symbolika[…]

Skautské principy

Skautské hnutí je založeno na třech principech, které se promítají do skautského slibu a zákona. V těchto formách jsou přizpůsobeny věků členů, tak, aby byly srozumitelné a přístupné. Udávají směr celému hnutí. Povinnost k sobě-každý jedinec by měl být zodpovědný za své jednání a za svůj rozvoj, měl by se učit a poznávat nové věci Povinnost k druhým-schopnost Přečíst si víc oSkautské principy[…]

PŘEDCHŮDCI SKAUTINGU

Myšlenkoví předchůdci Skautské hnutí stejně jako každé další mělo několik myšlenkových předchůdců. Těchto později využili zakladatelé skautingu. Jan Ámos Komenský Mezi tyto předchůdce řadíme Jana Ámose Komenského. Byl jedním z největších českých myslitelů, filozofů a spisovatelů. Zabýval se teorií výchovy a sepisoval i originální učebnice. Můžeme ho považovat za zakladatele moderní pedagogiky, proto je velmi často Přečíst si víc oPŘEDCHŮDCI SKAUTINGU[…]

ZAKLADATELÉ SKAUTINGU

Sir Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, lord of Gilwell Skauting jako organizace vzniká oficiálně roku 1908 v Anglii, kdy Sir Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, lord of Gilwell vydává knihu Scouting for boys. V této knize sepsal veškeré své myšlenky o skautského hnutí. Narozen 22. února 1857 v Londýně a zemřel 8. ledna 1941. Jeho otec Baden ‑ Powella působil Přečíst si víc oZAKLADATELÉ SKAUTINGU[…]

ŠIFRY

Šifry jsou způsob jak dostat zprávu k určité skupině lidí, aniž by ji mohl přečíst někdo další. toto je šifrovací pravítko od NaPalmu, skvělá pomůcka při šifrování:

UZLY

PLOCHÁ SPOJKA Hovorově „ambulák“ je uzel, který se většinou používá k svazování dvou lan přibližně stejné tloušťky. Bohužel však není příliš spolehlivý, pokud ho nezabezpečíme (pojistka,brzda…). Své využití proto nejčastěji nachází u první pomoci. Jeho výhoda je, že uzel je plochý a netlačí (uzly na šátku…). Na tento uzel můžete narazit i v různých obdobách. Přečíst si víc oUZLY[…]