ZAKLADATELÉ SKAUTINGU

Sir Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, lord of Gilwell

Skauting jako organizace vzniká oficiálně roku 1908 v Anglii, kdy Sir Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, lord of Gilwell vydává knihu Scouting for boys. V této knize sepsal veškeré své myšlenky o skautského hnutí.

Narozen 22. února 1857 v Londýně a zemřel 8. ledna 1941. Jeho otec Baden ‑ Powella působil jako profesor na Oxfordské univerzitě a Robert byl jeho osmé dítě.

V rámci jeho studií ho nejvíce ovlivnila Charterhouse School, během studia se začal zajímat o průzkumnictví a lesní moudrost. Získává první zkušenosti se stopováním, lovem a kuchařskou úpravou svých úlovků.

Roku 1876 nastoupil do britské armády jako podporučík. Jeho specializace byla mapování terénu a jeho průzkum. V této oblasti se stal velmi úspěšný, protože použil novou metodu. Rozdělil vojáky do malých skupin, které pracovali samostatně pod vedením šéfa dané skupiny. Dokázal si vážit vojáků, kteří dobře pracovali a oceňoval jejich zásluhy.

Jeho skvělé organizační schopnosti se projevily během druhé burské války (vedené na území dnešní Afriky), kde zvládnul ubránit město Mafeking proti převaze Búrů. Za tento čin byl v Anglii oslavován národní hrdina, byl povýšen a stal se nejmladší brigádním generálem v britské armádě.

Po návratu do vlasti roku 1903 zjistil, že jeho knížku Aids to Scouting, kterou původně sepsal pro vojáky, využívají učitelé a vedoucí mládeže pro výuku postřehu a lesní moudrosti v celé zemi. Zakladatelem organizace Boys Brigade Sirem Williamem Smithem byl požádán, aby vypracoval systém, který umožní větší pestrost při tréninku chlapců v „dobrém občanství“. Výsledkem byla kniha Scouting for boys. Po velmi dobrém ohlasu na tuto knihu si v září 1908 založil skautskou kancelář, která měla za úkol vyřizovat dotazy ohledně skautingu, které dostával. Roku 1907 pořádá první skautský tábor na ostrově Brownsea nedaleko Anglie, aby si vyzkoušel své nápady v praxi. Tábora se zúčastnilo 22 chlapců z různých společenských poměrů (někteří ze soukromých škol, někteří již pracující). Během tábora se mu potvrdilo, že si chlapci rozumí, hrají si spolu a dokážou spolupracovat.

Jelikož se první kniha Badena-Powella Aids to Scouting setkává s velkým úspěchem, začal připravovat další knihu-Scouting for boys. Tato kniha začala vycházet v roce 1908 v šesti částech po čtrnácti dnech. Zájem o tuto knihu byl opravdu veliký. Počátek vycházení této knihy, je považován jako začátek skautského hnutí. Chlapci si začali samovolně vytvářet skautské družiny, aby mohli skauting vyzkoušel. Myšlenka, která měla původně sloužit pouze jako pro aktuální generaci, se stala základem nového celosvětového hnutí. Tato kniha byla přeložena do více než 35 jazyků, včetně češtiny.

Roku 1910 na radu krále Edvarda VII. (činností ve skautském hnutí bude vykonávat své vlasti cennější službu) Baden-Powell odchází ve věku 53 let z armády. Nyní se může na plno věnovat rozvoji skautingu. Začal cestoval do různých částí světa, aby povzbudil růst hnutí a osobně poskytl nově vznikajícímu hnutí podporu.

Nejznámější citát R.B.P. je „be prepared!“ Robert Baden Powell tento citát se stal později i skautským heslem.

Henry Warington Smyth Baden-Powell

Henry byl starší bratr R.B. Powella. Narodil se 3. února 1847 a zemřel 4. dubna 1921. Podnikl několik významných obchodních plaveb a byl zvolen členem Královské geografické společnosti. Roku 1909 zakládá v Anglii vodní skauting a dále je považován za zakladatele britské organizované kanoistiky. O rok později vydává Sea Scouting a Seamanship for boys.

Agnes Smyth Baden-Powell

Angnes byla nejmladší sestrou R.B. Powella. Narozena 16. prosince 1858 a zemřela 2. června 1945. Roku 1909 stojí u vzniku dívčí skauting a je v jeho čele do roku 1916 pak vedení přebírá manželka R.B.P. Olave Baden-Powell.

Antonín Benjamín Svojsík

O rozšíření skautingu do českých zemí se roku 1912 zasloužil Antonín Benjamín Svojsík. Veškeré informace, které o skautingu získal, sepsal do knihy Základy junáctví.

Antonín Benjamín Svojsík se narodil 5. září 1876 v a zemřel 17. září v Praze.

Svoji přezdívku „Benjamín“ získal díky svému členství v Českém pěveckém kvartetu, kde byl nejmladším členem.

Od svého staršího bratra Aloise se A.B. Svojsík dozvěděl o skautingu. O dva roky později se vydal do Anglie, aby navštívil tábor pod vedením R.B. Powella. Zde se seznámil s novými výchovnými metodami mládeže. Byl velmi nadšený a po návratu začal překládat knihu Scouting for boys. Později si ale uvědomil, že nelze použít anglický skauting v českých poměrech, proto její překlad nakonec nevydal. Roku 1911 vytvořil pokusnou družinu, na které testoval myšlenky knihy Scouting for boys. 1912 zorganizoval Svojsík první tábor nedaleko hradu Lipnice, kterého se zúčastnilo 13 chlapců. Během tábora vytvořil Svojsík další knihu-Den v táboře Junáků. Roku 1912 vychází kniha Základy junáctví. Nejedná se pouze o překlad knihy Scouting for boys, jak si většina lidí myslí. Svojsík se sice při tvorbě inspiroval R.B. Powellem ale také Setonem a jeho myšlenkou Woodcraftu. Do knihy přispělo i mnoho významných osobností tehdejší doby. Například: Alois Jirásek, Karel Václav Rais, doktor Jiří Stanislav Guth-Jarkovský a další. Autorem přebalu knihy je český malíř Mikoláš Aleš. Reakce na tuto knihu byli rozdílné, někteří ji odsuzovali, ale na druhou stranu si získala i mnoho příznivců.

Původní Svojsíkova myšlenka začlenění skautské družiny pod organizaci Sokol byla neúspěšná. Proto 15. června 1914 vzniká samostatný spolek Junák – český skaut.

V roce 1915 začíná A.B. Svojsík vydávat časopis Junák, jeho vydávání nepřerušila ani první světová válka. Po ukončení války zakládá Svojsík dne 7. června 1919 Svaz junáků – skautů RČS a stává se jeho náčelníkem.

Svojsík říkával: „Skauting je jako strom zasazený v útlém mládí do srdce člověka. Roste a mohutní s jeho vzrůstem, zapouští kořeny stále hlouběji do celé jeho bytosti a plody, jež přináší, jsou rok od roku dokonalejší a hodnotnější“.

Vlasta Štěpánková

Vlasta Štěpánová se narodila 21. května 1895 v Sedleci a zemřela 29. září 1973 v Praze. Vystudovala dívčí lyceum v Praze, její cesta v dalším vzdělání vedla do Ameriky, kde vystudovala studium sociálních věd na Vassar College v New Yorku. Po skončení první světové války působila jako tajemnice Československého červeného kříže.

V roce 1915 zorganizovala první dívčí tábor družiny Sasanek. Během svého studia v Americe posílala do Čech místní skautský časopis, jeden z nich byl zařazen do Příručky dívčího skautingu. Sama přispívala také do časopisu Junák.

Josef Rössler-Ořovský

Josef Ořovský je považován za zakladatele vodního skautingu v Čechách okolo-roku 1912. Dále se zasloužil o velký rozvoj vodních sportů v českých zemích (založil například první Yacht club).

Tento záznam byl publikován v SKAUTING . Uložit odkaz do záložek.