PŘEDCHŮDCI SKAUTINGU

Myšlenkoví předchůdci

Skautské hnutí stejně jako každé další mělo několik myšlenkových předchůdců. Těchto později využili zakladatelé skautingu.

Jan Ámos Komenský

Mezi tyto předchůdce řadíme Jana Ámose Komenského. Byl jedním z největších českých myslitelů, filozofů a spisovatelů. Zabýval se teorií výchovy a sepisoval i originální učebnice. Můžeme ho považovat za zakladatele moderní pedagogiky, proto je velmi často přezdíván Učitel národů.

Jean Jacques Rousseau

Působil jako francouzský filozof, který pocházel ze Švýcarska. Hlavní myšlenka jeho učení byla, že lidé se rodí dobří a kazí se teprve vinou společnosti.

Henry David Thoreau

Americký filozof, básník a moralista. Snažil se zlepšit osobnost návratem k přírodě, které byl sám velkým milovníkem a znalcem. Důležité pro něj bylo vcítit se do ducha přírody a žít v souladu s přírodou. Jeho dílo Občanská neposlušnost inspirovalo bojovníky za lidská práva.

Otec Jan Bosco

Italský katolický kněz, vychovatel a byl také první hlava Salesiánů Dona Bosca. Později byl Janem Pavlem II. Prohlášen za Otce a učitele mládeže. Jeho metoda výchovy Preventivní sytém stojí na třech základních pilířích:

  • Rozum-reagovat na konkrétní situaci a snažit se domýšlet, jaké bude mít jednání důsledky na daného jednotlivce.
  • Laskavost-snažit se být spolupracovníkem a zajímat se o druhé.
  • Náboženství-vychovatelská činnost má být založena na hlubokém vztahu vychovatele k Bohu. K tomu by měl vést také své svěřence.

Přímí předchůdci

K myšlenkovým předchůdcům je třeba zařadit i faktické přímé předchůdce, z jejich činnosti a názorů bezprostředně vycházeli zakladatelé skautského hnutí.

Ernest Thompson Seton

Americký spisovatel, malíř a lovec. Známý také jako zakladatel hnutí Woodcarft Indians. Tato organizace vzniká roku 1902. Cílem E. T. Setona bylo přiblížení přírody dětem z měst. Chtěl, aby poznali přírodu, pochopili její zákony a naučili se žít v souladu s ní. Myšlenky tohoto hnutí využil Robert Baden-Powell pro nově vznikající skauting. E. T. Seton byl autorem mnoha knih, jedním z nejznámějších se stalo jeho dílo Dva divoši. V této knize je popsán příběh chlapce Yana a jeho kamaráda Sama, kteří společně v kanadské přírodě prožívají různá dobrodružství.

Jeden z nejvýznamnějších citátů E. T. Setona: „Jsme obklopeni moudrostí, člověk není jejím pramenem, nýbrž pouhou nádrží a může vydat jen to, co nasbíral.“

sir William Alexandr Smith a jeho Boys brigades

Jednalo se o první dobrovolné uniformované mládežnické hnutí na světě. Bylo založeno4. října 1883 v Glasgow Williamem Alexandrem Smithem. Tato organizace se postupně rozrostla na celosvětové hnutí. Mnoho dnešních organizací má kořeny i v této organizaci. Výjimkou není ani skauting.

Tento záznam byl publikován v SKAUTING . Uložit odkaz do záložek.