PŘEDCHŮDCI SKAUTINGU

Myšlenkoví předchůdci Skautské hnutí stejně jako každé další mělo několik myšlenkových předchůdců. Těchto později využili zakladatelé skautingu. Jan Ámos Komenský Mezi tyto předchůdce řadíme Jana Ámose Komenského. Byl jedním z největších českých myslitelů, filozofů a spisovatelů. Zabýval se teorií výchovy a sepisoval i originální učebnice. Můžeme ho považovat za zakladatele moderní pedagogiky, proto je velmi často Přečíst si víc oPŘEDCHŮDCI SKAUTINGU[…]

ZAKLADATELÉ SKAUTINGU

Sir Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, lord of Gilwell Skauting jako organizace vzniká oficiálně roku 1908 v Anglii, kdy Sir Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, lord of Gilwell vydává knihu Scouting for boys. V této knize sepsal veškeré své myšlenky o skautského hnutí. Narozen 22. února 1857 v Londýně a zemřel 8. ledna 1941. Jeho otec Baden ‑ Powella působil Přečíst si víc oZAKLADATELÉ SKAUTINGU[…]