16.2.2019

ODDÍL

První oddíl se začal vytvářet, jak jeho název vypovídá, před sto lety. Jeho historie je záhadná a zpletitá, ale oddíl Oičego, jak ho známe dnes, začal fungovat v roce 1990. Zpočátku to byly dva oddíly – 1. oddíl dívčí a 3. oddíl chlapecký, které působily dohromady a v roce 2009 se oficiáně sloučily v jeden smíšený oddíl Oičego. Název Oičego pochází z indiánského jazyka a z indiánských tradic oddíl také čerpal a čerpá dodnes. Zaměřuje se především na přírodu, její poznávání a soužití s ní.

Po deseti letech fungování měl oddíl 50 – 60 členů, ale v následujících letech začalo členů ubývat. V letech 2009 – 2012 měl oddíl necelých 40 členů, ale poté se stav začal opět zlepšovat a aktuálně členů každým rokem přibývá. Velký vliv na klesající či stoupající počet členů měly vždy prostory, kde oddíl fungoval. V průběhu let oddíl obýval 6 různých kluboven, v různých horších či lepších podmínkách. Během svého vývoje se na místě vůdce oddílu vystřídali Pavel Blézl, Lenka Zemánková – Lirg (2002/2003 – 2007/2008), Jana Řezníčková – Julča (2008/2009 – 2010/2011), Iveta Dobešová – Mandarinka (2011/2012 – 2016/2017), Anna Faltýnková – Lenoška (2017/2018 – 2020/2021), aktuálně vede oddíl Ondřej Novák – Špejlka

V současné době má oddíl 120 členů a 12 fungujících družin.

Každý skautský rok v září zahajujeme slavnostním ohněm (do nedávna na oddílovém místě nedaleko základny Randulka) a u slavnostního ohně také v červnu skautský rok zakončujeme. Mezi tradiční oddílové akce patří Indiánské léto, Vánoční nadílka a Putovní výprava. V různých ročních obdobích také probíhají oddílové nebo družinové výpravy, zapojujeme se do přípravy a účasti na střediskových akcích, pietních akcích a sbírkách. Nepravidelně také probíhají akce pro rádce a podrádce jako poděkování za jejich práci. Naše celoroční činnost vrcholí tábory, které teď už míváme dva. Skautský tábor pro všechny děti od první třídy a Medvědí tábor pro benjamínky, mladší děti a jejich rodiče.