Skautská symbolika

Skautskou symboliku tvoří několik kategorií, které si zde podrobněji rozebereme.

Skautské znaky

Naši první skauti používali jako svůj symbol štítek s hlavou chodského psa, který jim nakreslil Mikoláš Aleš. Tento znak byl využívám i před založením prvního spolku na našem území Junák – český skaut. Na tomto znaku bylo umístěno i heslo BUĎ PŘIPRAVEN. Po vzniku samostatného Československa a zároveň v době, kdy se skauting začal prosazovat jako mezinárodní hnutí, přijali českoslovenští skauti lilii, ale štítku s hlavou psa se nevzdali. Proto jej umístili na střed lilie.

Skautský znak

Tři listy lilie mají svou symboliku, která se vykládá několika způsoby:

  • prostřední list je právě onou kompasovou střelkou ukazující správný směr a postranní listy nás varují, že pokud se odkloníme od správného směru, nikdy nedojdeme k cíli.
  • tři listy znázorňují tři věkové kategorie: vlče – skaut a rover.
    Tištěný znak junáka je barevný – zlatá lilie, bílý štítek, černá hlava psa a modrý trojlístek. Slibový odznak je kovový, a proto je v barvě žlutého kovu, štítek není bílý, pouze hlava psa je vybarvena černě.
  • tři listy lilie jsou tři body skautského slibu

Logo junáka

Znak Junáka doplňuje od roku 2000 moderní logo, které je především určeno pro prezentaci Junáka vůči veřejnosti. Používá se většinou se sloganem Junáka „…skauting pro život“. V roce 2016 byla vytvořena nová podoba loga.

Znak světlušek

Vývoj znaku světlušek je mnohem složitější. V Anglii se jim říkalo „růžová poupata“, ale později se zavedlo označení „Brownies“ (skřítci, šotci). Dnes se této skupině říká na různých zemí různě. Objevují se různí ptáčci, včelky, berušky, pavoučci, žáby květiny víly. I u nás jsme měly zpočátku „šotky“, ale ještě před 2. světovou válkou dostaly pojmenování „světlušky“ – podle slavné Karafiátovy knížky – Broučci. Je to označení originální – nikde na světě se nepoužívá. Symbolicky mají světlušky svítit svým světýlkem dobra a radosti všem lidem dobré vůle. Naše světlušky mají na slibovém odznaku trojlístek „jetelíček“ se dvěma hvězdičkami kompasovou střelkou vyrůstající ze stuhy s heslem PAMATUJ a šesti světelnými paprsky dobra.

Znak vlčat

Znak vlčat je mladší než znak skautský, protože první vlčátské skupiny vznikají až později. Jejich program je spjat s Kiplingovými knihami Džunglí. Symbol hlavy vlčka je u nás i v mnoha jiných zemích. Znakem vlčat je obecně hlava hledajícího vlka. Ve slibovém odznaku je také umístěna do oválu. Při barevném provedení je hlava vlčka šedá na žlutém podkladě.

WOSM – znak celosvětové skautské organizace

Tato organice sdružuje skauty z celého světa, dříve byla určena pouze pro skauty, ale později se k ní přidaly i skautky. Má ve znaku stříbrnou lilii s hvězdami (každý cíp znamená bod skautského zákona) a střelkou (střelka ukazuje správnou cestu životem), kruh lana zakončený ambulančním uzlem. Podklad je modro fialový, protože modrofialová barva vyjadřuje barvu planety země a lano obtáčející lilii vyjadřuje spojení všech skautů světa při řešení problémů naší planety. Skautky dostaly do vínku trojlístek jako pradávný symbol štěstí a lásky k bližním. Ve spodní části jakoby vyrůstal z plamenů (oheň symbol víry a lásky k lidem – Prométheus). A tak jako lilie i trojlístek měl v bočních listech pěticípé hvězdičky a a uprostřed kompasovou střelku.

Má ve znaku stříbrnou lilii s hvězdami (každý cíp znamená bod skautského zákona) a střelkou (střelka ukazuje správnou cestu životem), kruh lana zakončený ambulančním uzlem. Podklad je modro fialový. Modrofialová barva vyjadřuje barvu planety země a lano obtáčející lilii vyjadřuje spojení všech skautů světa při řešení problémů naší planety. Skautky dostaly do vínku trojlístek jako pradávný symbol štěstí a lásky k bližním. Ve spodní části jakoby vyrůstal z plamenů (oheň symbol víry a lásky k lidem – Prométheus). A tak jako lilie i trojlístek měl v bočních listech pěticípé hvězdičky a a uprostřed kompasovou střelku.

WAGGGS – znak světové dívčí skautské organizace

Má ve znaku trojlístek s hvězdami a kompasovou střelkou, ale plameny nahradil opět kruh lana se stejnou symbolikou jako u WOSM. Znak oranžový na modrém podkladu. Barvy znamenají zlaté slunce na obloze, které svítí všechny děti světa, a také dobro, které má být každý den vykonáno. Tři listy značí totéž co listy lilie.

ISGF – znak světové organizace dospělých skautů a skautek

Zcela logicky sdružuje znaky skautů a skautek tedy lilii a trojlístek. Barevné provedení však není odvozeno od dvou světových znaků. Lilie je červená, trojlístek a hvězdy bílé.

Znak vodních skatů

Znak vodních skautů je neodmyslitelně spjat s vodáctví. Do devadesátých let byl tvořen kotvy a lilie doplněné stužkou s heslem „Buď připraven“. Dnešní podoba znaku se obešla bez stužky, ale je doplněna lanem, které zároveň tvoří trojlístek skautek. V barevném provedení je kotva stříbrná a obepnutý trojlístek modrý.

Znaky lesních škol a kurzů

Je také čistě československým specifikem, jinde ve světě se nepoužívá. Rovněž označení těchto vzdělávacích středisek nenajdete u žádných jiných skautských organizací. Traduje se, že znak lesních škol navrhla manželka jejich zakladatele – F. A. Elstnera. Ten jako dominantní kulisu první lesní školy postavil indiánské týpí. Proto se v znaku lesních škol objevuje týpí a to hned třikrát. Později se pro nižší stupeň vzdělávání činovníků – Lesní kurzy použil znak s jedním týpí. První znaky lesních škol se vyšívaly přímo do cípu šedého šátku. Později se začaly vyrábět jako nášivka. Existuje celá řada provedení jak v grafické předloze, tak hlavně v barevném provedení. Správné označení: červená týpí s modrými vchody a dvěma šikmými pruhy na každé straně, modrá je také dolní polovina vnitřního kruhu; podklad bod bočními týpí je žlutý, právě tak jako tyče a celý vnější kruh; obloha neboli podklad horní části je světlemodrý.

Znak roverů a rangers

Roveři a rangers – dospívající věková kategorie používá několik symbolů:
– roverskou (poutnickou) hůl s vidlicovým zakončením nahoře ve tvaru „Y“ 145 cm dlouhou.
– heraldický znak, erb Waleských princů: tři pštrosí pera s heslem Chdien (sloužím), který původně používal český král Jan Lucemburský. Princové z Walesu toto znamení dosud používají, a proto přijaly toto heslo „sloužím“ i angličtí roveři a po nich roveři na celém světě. Iniciály RS – versálky písmenek, buď v kovovém provedení, nebo jako nášivka. Roverská barva je uváděna jako tmavá červeň – odstín bobule hlohu – vyspělý skaut.

Skautské svátky

Skauti považují dva dny v roce za své svátky:

24. duben – svátek sv. Jiří, je slaven jako svátek patrona skautů. Svatý Jiří, římský důstojník z konce 3. století, který zahynul při pronásledování křesťanů, je pro skauty vzorem a symbolem rytířského života, o nějž mají usilovat. Vítězství sv. Jiří nad drakem, které mu přisuzuje legenda z 5. století, je vlastně metaforou boje se zlem.

22. únor – Den sesterství (Thinking Day) Den sesterství má své alternativní názvy jako je Den zamyšlení či Vzpomínkový den. Jeho podstatou je přátelství, proto i tento svátek je mezinárodním dnem přátelství. Slavíme jej v tento den, neboť se narodili manželé Robert a Olave Baden Powell, kteří byli zakladatelé skautské organizace. V tento den slouží všem skautům z celého světa k přemýšlení o sobě, hrají různé hry a scházejí se u ohňů. Svátek všem skautům svět připomíná, že je jich hodně a všichni jsou sestrami a bratry a to bez ohledu z jaké země pochází, či jakou mají barvu kůže nebo jaké vyznávají náboženství, kolik jim je let nebo jaké jsou národnosti.

Skautský pozdrav

Skauti na celém světě se zdraví zvláštním způsobem. Pravá ruka je obrácena dlaní vpřed a zdvižena k rameni.Skauti mají tři vztyčené prsty pravé ruky připomínají tři věty junáckého slibu, palec položený na přimknutý malíček, znázorňuje ochranu slabšího silnějším.Kruh, který vznikne spojením palce a malíčku, symbolizuje přátelství skautů a skautek na celém světě.

Vlčata mají dva vztyčené prsty pravé ruky ve tvaru písmene V = vlče slyší a poslouchá, 2 vlčátské zákony. Palec na malíčku = silnější chrání slabšího. Světlušky mají dva vztyčené prsty pravé ruky u sebe, 2 hlavní body světluškovského slibu.

Proč levá ruka?

Při setkání si skauti podávají levou ruku se zaklesnutým malíčkem. Jsou dvě možnosti jak toto vysvětlit. První-levá ruka je blíže k srdci. Druhá sahá do historie, kdy si rytíři po soubojích podávali levou ruku. V dávných dobách drželi bojovníci v pravé ruce zraň a v levé ruce štít. Podání pravé ruky znamenalo, že odkládají zbraně, můžete jim věřit, ale pořád se brání štítem. Podání levé znamená, že odkládají i štít, tedy že si plně důvěřují. Propletenými malíčky je pozdrav pevnější a upřímnější.

Junácká hymna

1. Junáci vzhůru volá den,
luh květem kývá orosen,
sluníčko blankytem pílí,
před námi pouť vede k cíli.
Junáci vzhůru volá den,
Junáci vzhůru volá den.

2. Junáci vzhůru volá den,
buď připraven, buď připraven,
obraně dobra a krásy,
dožiješ vlasti své spásy.
Junáci vzhůru volá den,
Buď připraven, buď připraven.

Večerka

Zapad den, slunce svit,
Vymizel z údolí, z temen hor.
Odpočiň, každý kdos boží tvor.
Z lesa klín, padl stín,
Hasne již vatry zář, svatý mír.
Kráčí z hor, usíná Boží tvor.

Brumendo


Tento záznam byl publikován v SKAUTING . Uložit odkaz do záložek.