Skauting v datech

1907– Vznik skautingu Robert Baden Powell pořádá první tábor na ostrově Brownsea
1908– Vydává příručku Scouting for boys, jeho myšlenky se šíří do Evropy.
1910– Vznik dívčí sk. org. Pod vedením Agnes Baden Powell (sestra Roberta B.P.)
1912– Skauting u nás A. B. Svojsík po návštěvě Anglie a dalších zemí vč. Ameriky zakládá org. Junák-český skaut. Vydává Základy junáctví.

1919- Počátek skautingu v Bsokovicích
1930– Olave Baden Powell (manželka Roberta P.B.) byla zvolena první a zároveň poslední světovou náčelní.
1940– Vydáno nařízení o rozpuštění Junáka, nacisté přepadli ústředí a zabavili veškerý majetek. Během druhé světové války mnoho skautů hájí myšlenky skautingu v ilegálním odboji či za hranicemi protektorátu.
1945– Skautská činnost obnovena. Výstavba Ivančeny v Beskydech.
1948– Junák byl začleněn do Svazu československé mládeže. Začala druhá likvidace našeho skautingu.
1950– V Ústředním listě republiky Československé byl oznámen zánik Junáka. Řada skautů je obětí politických procesů a stráví roky v komunistických žalářích.
1968– Pražské jaro. Junák oživuje svoji činnost.
1970– Skauting je po třetí na dlouhou dobu potlačen. I v tomto následném období pracují některé oddíly v jiných III. zákaz Junáka organizacích a daří se jim zachovat i skautský program.
1989– Sametová revoluce. Činnost Junáka opět obnovena. Schváleny stanovy organizace Český Junák – svaz skautů a skautek.

1990– počátek fungování 1. skautského oddílu Oičego
2007– Výročí 100 od založení světového skautingu.
2012– Výročí 100 od založení českého skautingu.
2015– Zněna názvu na Junák-Čeký skaut.

Tento záznam byl publikován v SKAUTING . Uložit odkaz do záložek.